Aluminijske ograde predstavljaju sisteme aluminijskih profila i spojnih elemenata, čijom kombinacijom dobijamo razne oblike koji su pri tome i funkcionalni. Aluminijski konstrukcijski dijelovi se mogu kombinovati sa staklom te drugim materijalima, što omogućava veliku kreativnost u izradi ograda.

Osim estetskih prednosti, doprinosi im i mala masa, jednostavna montaža kao i velika otpornost na atmosferski uticaj. Veoma bitna činjenica koja je svima od velikog značaja je da, za razliku od nekih drugih metala, aluminij nije otrovan.